<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8035584475066664817\x26blogName\x3d%C2%A9+Stelian+Popa+%7C+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://stelianpopa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://stelianpopa.blogspot.com/\x26vt\x3d-8952993705022591934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> 

● About

● Links

● E-mail subscription

● WEB REFERENCES

 • Behance
 • Carbonmade
 • DeviantArt
 • Flickr
 • iStudio
 • Model Mayhem
 • Vimeo
 • YouTube
 • 5oopx
 • ● Stock

 • iStockphoto
 • Shutterstock
 • Dreamstime
 • Bigstock
 • ● Recommended

  ● Traffic

  ● Pictures taken with

  ● Previous published

  ● Monthly Archives ( month.year )

  Skeleton 10 November 2012 |

  Schnitzer - Scary Skeleton  Stefan & Alina
  SKELETON

  Photos

  Photographer

  Makeup

  Hair

  Date

  Download
  6
  Stelian Popa Ioana Cristea Iulian Urlan Oct 27, 2012 Get photo-cover

  Read more »

  Labels:

  among the willows 05 November 2012 |

  Niklas von Arnold - Water  Labels: ,

  She ran away from the city 03 November 2012 |


  Ramona
  Click model name(s) for other appearances
  SHE RAN AWAY FROM THE CITY

  Length
  Photographer
  Model
  Location
  Music
  Date

  02:03 min
  Stelian Popa
  Ramona Cadar
  Hemeiusi, Bacau
  Lullaby - Karen FitzGerald
  September 23, 2012
  Read more »

  Labels:

  1000 01 November 2012 |

  Johan von Arnold - Köksljud a mixtape


  De curand am atins primul prag de 1000 de like-uri la pagina personala de fotografie de pe facebook. Nu stiu daca se datoreaza neaparat mie, dar tin sa va multumesc ca aruncati o geana pe ceea ce fac eu. In ultima vreme am redus sedintele foto in locatii si m-am axat numai pe fotografia de studio. Ca sa citez un prieten (Andrei) se pare ca entuziasmul meu se datoreaza faptului ca am facut aceasta schimbare si am incercat si fotografia de studio. Insa, parerea mea, este ca imi tradez si mai mult sentimentele, pentru ca sunt departe de a putea fi un bun fotograf de studio si de a colabora cu modelul. Este putin mai diferit decat in locatie, iar eu chiar nu sunt capabil de asa ceva. Asa cum un fotograf doreste incredere de la aparatul lui in orice situatie, asa probabil si modelul doreste increderea deplina a fotografului, dar este o incredere pe care eu nu pot sa o ofer, iar acest lucru devine sesizabil usor, fapt remarcat si la ultimul shooting cand Ioana mi-a atras atentia ca nu ofer incredere modelului, dar daca eu nu imi pot oferi mie incredere si nu sunt deloc multumit de ceea ce fac, de unde sa mai ofer si modelului increderea de care are nevoie?! Trecand peste detaliile tehnice, am foarte multe fotografii facute si cu timpul o sa incep sa expun o mica parte.

  Labels: ,