<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8035584475066664817\x26blogName\x3d%C2%A9+Stelian+Popa+%7C+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stelianpopa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://stelianpopa.blogspot.com/\x26vt\x3d-4474856143528095770', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> 

● About

● Links

● E-mail subscription

● WEB REFERENCES

 • Behance
 • Carbonmade
 • DeviantArt
 • Flickr
 • iStudio
 • Model Mayhem
 • Vimeo
 • YouTube
 • 5oopx
 • ● Stock

 • iStockphoto
 • Shutterstock
 • Dreamstime
 • Bigstock
 • ● Recommended

  ● Traffic

  ● Pictures taken with

  ● Previous published

  ● Monthly Archives ( month.year )

  About this entry
  You’re currently reading “Happy New Year 2014”
  Posted at 08 January 2014 at 3:06 PM
  Subscribe to Post Comments [Atom]

  You can leave your comment or send email about this post to a friend by using the links below.
  Jump to comment form | | Go to end
  • Click here to add a comment

   ● You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>
   ● Your name is required.

  • Facebook page

   Hellow Kitty - project

   Casting call models with cats. Click for detalis!

   Random posts

   Support me on Patreon!

  Happy New Year 2014
  S-a mai dus un an peste firele mele albe și probabil s-au mai și înmulțit. Un an 2013 pentru care am luptat în timp să ajung aici, fiind parcă o recompensă a muncii mele. L-am început prost (sentimental), cum nu se putea mai prost, practic ca și toți anii trecuți, însă a trebuit să trec forțat peste pentru că eram într-o cursă pentru examenul de licență, iar până la urmă... fete sunt destule (surâzând gândindu-mă acum la prezent). Cine s-ar fi gândit oare că lucrurile se pot schimba așa de mult?

  Profesional însă, am acceptat în viață mea cu destulă teamă toate evenimentele și oamenii pe care i-am cunoscut și m-au schimbat, am avut curajul să îmi fac bagajele pentru a pleca din țară într-o lume necunoscută și am făcut tot posibilul să văd multe lucruri și să acumulez câte ceva. Cine s-ar fi gândit oare că în fața mea voi avea oamenii pe care îi respect așa de mult sau că pot primi o șansa?

  Însă naivitatea sau poate destinul m-a adus din nou cu picioarele pe pământ (românesc) din acest vis american, poate pentru că astfel voi învață să prețuiesc și mai mult valorile când mă reîntorc, însă chiar și așa, acest drum a continuat și trebuie să continue și în România. Sunt omul progresului și indiferent unde ajung, eu trebuie să îmi continui evoluția pe care am pornit-o.

  La sfârșitul anului ar fi trebuit să trag linie, să mă bucur de realizări și să îmi pun dorințele pentru 2014, n-am apucat însă. Am tras linie la propriu prin dispariția bunicului pe care l-am condus pe ultimul drum chiar în ziua de Revelion. O zi tristă în sufletul meu, suficient cât să mai lase riduri pe inima mea.

  Cineva trebuie să le acopere, iar singur nu pot, dar are cine mă ajuta și sunt în stare să o accept în viață mea. Prin urmare dragii mei, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape și vă doresc un an împlinit.

  Sper ca visele și imaginile pe care le voi transmite să vă înveselească ochii anul acesta !

  Labels:

  Click here to add a comment