<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8035584475066664817\x26blogName\x3d%C2%A9+Stelian+Popa+%7C+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stelianpopa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://stelianpopa.blogspot.com/\x26vt\x3d-4474856143528095770', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> 

● About

● Links

● E-mail subscription

● WEB REFERENCES

 • Behance
 • Carbonmade
 • DeviantArt
 • Flickr
 • iStudio
 • Model Mayhem
 • Vimeo
 • YouTube
 • 5oopx
 • ● Stock

 • iStockphoto
 • Shutterstock
 • Dreamstime
 • Bigstock
 • ● Recommended

  ● Traffic

  ● Pictures taken with

  ● Previous published

  ● Monthly Archives ( month.year )

  About this entry
  You’re currently reading “economie de toamna”
  Posted at 08 October 2009 at 2:42 AM
  Subscribe to Post Comments [Atom]

  You can leave your comment or send email about this post to a friend by using the links below.
  Jump to comment form | | Go to end
  • Anonymous Mr. Jarjarbinks de Haur says so:
   October 08, 2009 3:12 PM  

   doar in o lume plina de haos ca a noastra se poate intampla asa ceva. si app, de cand blogul asta e despre arh. sau problemele studentilor??? top

  • Click here to add a comment

   ● You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <a>
   ● Your name is required.

  • Facebook page

   Hellow Kitty - project

   Casting call models with cats. Click for detalis!

   Random posts

   Support me on Patreon!

  economie de toamna


  Va scriu probabil in numele a 50% din studenti deoarece eu sunt bugetar, asadar...

  Pana mai alaltaieri, la Mincu economia era in floare. Euro ajunsese conform cursului la zi al facultatii la o suma pe care Mugur Isarescu poate doar o viseaza sau nu si-ar dori-o vreodata.
  Si cum suntem inca in plina criza mondiala iar cresterea economica a facultaii avea un procentaj pozitiv si greu de justificat, iar leafa profesorilor nu le mai ajungea, facultatea si-a mai propus sa mai mareasca putin bugetul pe seama studentilor (ca deh, studentii sunt prostii si trebuie sa plateasca) ... si asa s-a ajuns sa se mareasca si taxa si restantele, plus sa se mai adauge si o taxa de inscriere.
  Pai bine mai 'JohnMincu Bank' ... pana unde vrei sa ajungi ?
  Ei bine, nu le-a mers de data asta si probabil nu o sa le mai mearga nici pe viitor. Desi suntem o comunitate de studenti care nu avem dreptul la o 'alegere' ci doar la supunere a unui regulament imbecil, de data aceasta (cu suportul unor sute de semnaturi) s-a trezt cineva si a cerut justificari care probabil nu aveau nici un raspuns din partea acuzata. S-a ajuns astfel ca in urma intalnirii de ieri dintre senatul facultatii (presedinte, rector, decan, etc) si membri reprezentanti ai asociatiei de studenti proaspat inviate, facultatea sa accepte pastrarea pana la sfarsitul facultatii taxa cu care am intrat in anul I (adica 750 d euro), sa se poata plati taxa in 4 rate, iar restantele se plateasca pana in data de 15 decembrie, dar inscrierile la materiile restante se faca la inceputul anului universitar [sursa: foarte sigura].
  Pentru asta gasim necesar sa uram: Multumim asociatiei pentru ajutor!

  PS: vin vremuri grele la Mincu dragi studenti, asa ca hai sa fim UNITI !

  Labels:

  Click here to add a comment